ლექსიკონიh

head of state

სახელმწიფოს მეთაური

 

I would expect a sensible head of state to have enough sense not to goad Moscow when it is responding to a terrorist atrocity - მე მექნებოდა გონიერი სახელმწიფოს მეთაურის მოლოდინი, იმის ჭკუა რომ ეყოფოდა, მოსკოვის პროვოცირება იმ დროს არ მოეხდინა, როდესაც ეს უკანასკნელი ტერორისტების სისასტიკეზე რეაგირებისთვის ემზადებოდა [The American Conservative; Daniel LarisonSaakashvili’s Reckless Moves“]

კომენტარები: