ლექსიკონიh

head-on

  1. წინა, წამყვანი, ფრონტალური, უმთავრესი
  2. პირველ რიგში, უმთავრესად
  3. პირდაპირ, შემხვედრი კურსით
  4. პირდაპირ, არაორაზროვნად

 

One area of driver’s safety the government is tackling head-on is drunk driving - მძღოლების უსაფრთხოების კიდევ ერთი საკითხი, რომლის გადაწყვეტასაც მთავრობა პირველ რიგში ცდილობს, მთვრალ მდგომარეობაში მანქანის მართვაა [Eurasianet.org, Paul Rimple, “Georgia’s Drivers: The Last Frontier for Reform”]

Mr Saakashvili's rebuilding of Bagrati is a new, head-on challenge to UNESCO's ideas - სააკაშვილის მიერ ბაგრატის აღდგენა იუნესკოს იდეების მიმართ ახალი, უმთავრესი გამოწვევაა [The Economist, “Rising defiantly from the ruins”] 

კომენტარები: