ლექსიკონიh

help out

დახმარების ხელის გაწოდება, დახმარება, ხსნა

 

He spent a fortune building new homes, schools and hospitals around Chorvila, and quietly helped out churches and theatres - მან ჭორვილაში ახალი სახლების, სკოლებისა და საავადმყოფოების მშენებლობა დააფინანსა და ეკლესიებსა და თეატრებს დახმარების ხელი გაუწოდა [Financial Times, Neil Buckley, „Georgia’s billionaire premier“]

კომენტარები: