თეზაურუსიh

Hermeneutic Code

ჰერმენევტიკული კოდი. ნარატივის კოდების ერთ-ერთი ნაირსახეობა. ასევე ცნობილია როგორც "ენიგმის, თავსატეხის, იდუმალების კოდი". ნარატივში ჰერმენევტიკული კოდი ხსნის მთლიანი სიმბოლური შეტყობინების არსს და ემსახურება ნარატივის კვანძის გახსნას.

კომენტარები: