ლექსიკონიh

hide out

დამალვა; თავის შეფარება

 

The fighters are constantly on the move, hiding out in the mountainous terrain of Chechnya and its neighbouring republics - მებრძოლები მუდმივად გადაადგილდებიან, იმალებიან რა ჩეჩნეთის ტყეებსა და მეზობელ რესპუბლიკებში [Independent, Shaun Walker, „Was the motive for Moscow attacks revenge?“]

კომენტარები: