ლექსიკონიh

high definition

მაღალი სიხშირის

 

High definition TV to be available everywhere by 2009 - მაღალი სიხშირის მქონე ტელევიზორები 2009 წლიდან ყველასთვის ხელმისაწვდომი რომ იყოს [Daily Mail,”High definition TV to be available everywhere by 2009”]

კომენტარები: