ლექსიკონიh

high wire

დიდ სიმაღლეზე გაჭიმული მავთული (აკრობატული ნომრებისთვის)

 

Many Georgians, weary of the exhausting high-wire act that has been Saakashvili's presidency, are increasingly looking to Alasania as someone who could break the country's political impasse - ბევრი ქართველი (გადაღლილი სააკაშვილის მომქანცველი მმართველობისგან, დიდ სიმაღლეზე გაჭიმულ მავთულზე სიარულს რომ წააგავს) სულ უფრო ხშირად იხედება ალასანიასკენ, როგორც იმ პიროვნებისაკენ, რომელსაც ქვეყნის პოლიტიკური ჩიხიდან გამოყვანა შეუძლია [RFE/RL, Brian WhitmoreThe Pragmatist“]

კომენტარები: