თეზაურუსიh

High-speed photography

მაღალსიჩქარიანი კინო/ფოტოგადაღება.

კომენტარები: