თეზაურუსიh

Highbrow

ინტელექტუალი, სნობი. ადამიანი, რომელიც ინტელექტუალობაზე აცხადებს პრეტენზიას. დახვეწილი გემოვნების მქონე. ასევე: ინტელექტუალური და კულტურული ელიტის წევრი, რომლის გემოვნებაც ესთეტიკურად აღმატებულია უმრავლესობის გემოვნებაზე.

კომენტარები: