თეზაურუსიh

Hit

ჰიტი. ვებსაიტზე ხელმისაწვდომობის სპეციფიკური კომპონენტი, რომელიც აღნიშნავს ვებსაიტის რომელიმე ელემენტის მონახულების ჯერადობის რაოდენობას.

კომენტარები: