ლექსიკონიh

hold \ keep at somewhat arm’s length

ვინმესთვის თავის არიდება

 

Holding Georgia at somewhat arm's length (at least compared to the enthusiastic embrace of Obama's predecessor, President Bush) - ვაშინგტონი საქართველოს თავს არიდებს (ყოველ შემთხვევაში, იმ ენერგიული დაახლოების ფონზე, რასაც ადგილი ბარაკ ობამას წინამორბედის, პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის დროს ჰქონდა) [Eurasianet.org, Joshua Kucera, „President Romney Would Defend Central Asia From Russia“]

კომენტარები: