ლექსიკონიh

hold an election

არჩევნების ჩატარება, გამართვა

 

Georgia itself will hold parliamentary elections later this year, and presidential elections early next year - თავად საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები წელს შემოდგომაზე გაიმართება, საპრეზიდენტო არჩევნები კი - მომავალი წლის დასაწყისში [The Economist, “Elections in Georgia”]

კომენტარები: