ლექსიკონიh

hold out

(მაგალითის, ნიმუშის, წინადადების...) მოყვანა, წარდგენა, შეთავაზება

 

Haber holds out as a shining example of that policy the Memorandum of Understanding concluded between the EUMM and the Georgian Defense Ministry in January 2009 - ჰაბერს ამ პოლიტიკის ნათელ მაგალითად „ურთიერთგაგების მემორანდუმი“ მოჰყავს, რომელიც მისიამ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან 2009 წლის იანვარში გააფორმა [RFL/RL; Ahto LobjakasGeorgia's Lonely Unilateralisms“]

Austrian Green deputy Ulrike Lunacek, who recently visited the EU mission, held it out as a possible blueprint for further EU involvement in the region - მწვანეთა პარტიის ავსტრიელმა დეპუტატმა, ულრიკ ლუნაჩეკმა, რომელიც მისიას ამას წინათ ეწვია, ეს, როგორც რეგიონში ევროკავშირის შემდგომი ჩართულობის ნიმუშად, ისე წარმოადგინა [RFL/RLAhto Lobjakas „EU Frustrated By South Caucasus Divisions“]

 

კომენტარები: