ლექსიკონიh

hook up

ჩართვა, შეერთება

 

We prefer religion that comes from television. Or religion that is television. Here's a bonus: once you get hooked up, your elite class can quote Marshall McLuhan, while ignoring everything he says - ჩვენ იმ რელიგიას ვანიჭებთ უპირატესობას, ტელეეკრანებიდან რომ მოდის (ან – ტელევიზიას, რომელიც თავადაა რელიგია). აქვე არის ბონუსიც: როდესაც მას ჩართავთ, თქვენს ელიტას მარშალ მაკლუენის ციტირებისა და, ამავე დროს, მის მიერ წარმოთქმულის იგნორირებაც შეეძლება [Guardian, Michael Dougherty, „The American way or the highway“]

კომენტარები: