ლექსიკონიh

hotline

სატელეფონო ცხელი ხაზი

 

There is a hotline for citizens to complain anonymously about bribe-takers - იმ მოქალაქეებისთვის, ვისაც მექრთამეებზე ინფორმაციის ანონიმურად მიწოდება სურთ, ტელეფონის „ცხელი ხაზია“ გახსნილი [The Independent, Mary Dejevsky, “Valentina Matviyenko: Meet Russia's Thatcher, the chemist who could end up in the Kremlim”]

კომენტარები: