თეზაურუსიh

Hotspot [Flashpoint]

"ცხელი წერტილი", დაძაბულობის, ინფორმაციული ნაკადის გადატვირთულობის უმაღლესი დონე. აღნიშნავს ისეთ უბანს ინტერნეტში, რომელიც იმდენად დაკავებულია და გადატვირთული მომანხულებლებით, რომ ეს გადატვირთულობა ჭედავს და აფერხებს ინფორმაციის ნაკადის მოძრაობას.

კომენტარები: