ლექსიკონიh

human rights

ადამიანის უფლებები

 

Self-determination remains a fundamental right of a people, embodied in the United Nations charter and in major human-rights treaties, whose signatories have vowed to uphold it - თვითგამორკვევა გაეროს წესდებასა და ადამიანის უფლებების სფეროს წამყვან შეთანხმებებში დაფიქსირებული ადამიანთა ფუნდამენტური უფლებაა [openDemocracy; Magdalena Frichova GronoAbkhazia and the promises of princes”]

კომენტარები: