და სხვაh

Hungary [the Republic of Hungary]

უნგრეთი [უნგრეთის რესპუბლიკა] - სახელმწიფო ცენტრალურ ევროპაში; დედაქალაქი - ბუდაპეშტი

კომენტარები: