ლექსიკონიh

hunger-strike

მოშიმშილე, შიმშილობა

 

He defended the controversial ejection of hundreds of IDPs from their temporary livings in publicly and privately owned buildings, and the police action against a small group of hunger-striking war veterans - მან დაიცვა სახელმწიფო და კერძო შენობებში დროებით შესახლებული ასობით იძულებით გადაადგილებული პირის გამოსახლებაზე გამოტანილი სადაო გადაწყვეტილება და პოლიციის მიერ მოშიმშილე ომის ვეტერანების მცირე ჯგუფის წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედებები [Eurasianet.org, Giorgi LomsadzeThe Misha Show, Live and Unedited“]

კომენტარები: