ლექსიკონიh

hyper-power

ჰიპერსახელმწიფო 

(ზესახელმწიფოებისგან განსხვავებით, რომლებიც ერთდროულად რამდენიმე ერთად შეიძლება იყოს მსოფლიოში, ჰიპერსახელმწიფო, როგორც წესი, ერთადერთია განსაზღვრულ დროსა და სივრცეში)


 

The U.S. is not only no longer the hyper-power it was a decade ago, but because of economic realities which have effected almost all countries, has less of an ability to project power and get its way generally - შეერთებული შტატები არა მხოლოდ აღარ არის ის ჰიპერსახელმწიფო, რომელიც სულ რაღაც ათი წლის წინ იყო, არამედ იმ ეკონომიკური რეალობების გამო, რომლებიც თითქმის ყველა ქვეყანაზე აისახა, მას ნაკლებად აქვს დღეს ძალაუფლების გავრცელებისა და მისი ჩვეულებისამებრ წარმართვის უნარი [The Faster Times, Linkoln MitchellWoody Allen and America’s Declining Power to Persuade“]

კომენტარები: