თეზაურუსიh

Hypertext

ჰიპერტექსტი. ტექსტი ინტერნეტში, რომლის წაკითხვაც შესაძლებელია არა ხაზობრივად, არამედ ტექსტური მასალის ურთიერთდაკავშირებულ სექციათა შორის ბმულებზე მიდევნებით.

კომენტარები: