თეზაურუსიi

Ideological Presumption

იდეოლოგიური საფუძველი, წინასწარი განწყობა. ტერმინი აღწერს გავრცელებულ შეხედულებას, რომ ჟურნალისტები და საინფორმაციო მედია იდეოლოგიური თვალსაზრისით გარადაუვლად არიან ჩართულნი და დაინტერესებულნი იმ შეტყობინებების სისტემებითა და დისკურსებით, რომელთა შექმნაშიც თავად შეაქვთ წვლილი თავიანთი მონაწილეობით.

კომენტარები: