ლექსიკონიi

in exile

გადასახლებაში, დევნაში მყოფი; დევნილი

 

Turkmen dissidents in exile have almost no impact on the folk back home - დევნილ თურქმენ დისიდენტებს სახლში დაბრუნებულ მოსახლეობაზე ფაქტობრივად არა აქვთ გავლენა [Foreign Policy; Russell ZancaMubarak is toast, so why not some of the Eurasian tyrants?“]

კომენტარები: