ლექსიკონიi

in no time

ელვის უსწრაფესად, მეყსეულად

 

He'll be back... in shape in no time! - ის დაბრუნდება და ელვის უსწრაფესად ფორმაში იქნება [Daily Mail, “…Arnold Schwarzenegger leaves his chopper at home for a healthier bike ride”]

კომენტარები: