ლექსიკონიi

in question

  1. სადავო, საკამათო
  2. მოცემული, განხილვის პროცესში მყოფი, განსჯადი, რაზეც არის საუბარი

 

Usual or not, the business in question is almost comically irrelevant - ასეა თუ ისე, მოცემული თემა კომიკურობამდე შეუფერებელი თემაა [The Economist, “Business as usual - no thanks”]

კომენტარები: