ლექსიკონიi

in writing

წერილობითი ფორმით, სახით

 

Moscow insisted that the three parties should put their pledges in writing - მოსკოვმა მოითხოვა, ეს სამივე მხარეს წერილობით გაეფორმებინა [The Economist, "Going nowhere fast“]

კომენტარები: