თეზაურუსიi

Influential

"გავლენიანი". ეს ტექნიკური ჟარგონი აერთიანებს წამყვან პოლიტიკურ ბლოგებს. ტერმინი ეკუთვნის პერლმუტერს (2008).

კომენტარები: