თეზაურუსიl

Label libel

იარლიყული ცილისწამება. მაკლიუენიზმი. ტერმინი, რომელიც 1960-იანი წლების მედიათეორიის გურუმ, მარშალ მაკლიუენმა შექმნა. იგი წერდა იმ მედიახერხის შესახებ, რომლის მიხედვითაც მედია იმგვარად აწებებს ადამიანებს იარლიყებს, ისე  ახდენს მათ სტერეოტიპიზებას, ისე ანაწილებს მათ კატეგორიების მიხედვით, რომ შემდგომში ამგვარმა განზოგადებამ საფუძველი შექმნას ამ ადამიანების ცილისწამებისთვის. 

კომენტარები: