ლექსიკონიl

labor migration

სამუშაოდ წასვლა, სხვა ქვეყანაში მიგრაცია იქ მუშაობის მიზნით

 

Uzbeks have channeled dissatisfaction, for the time being at least, into a non-confrontational and apolitical path known as labor migration to other countries such as Kazakhstan and Russia - უზბეკები თავიანთ უკმაყოფილებას (ყოველ შემთხვევაში, ამ ეტაპზე) მაქსიმალურად უკონფლიქტო და აპოლიტიკური გზით გამოხატავენ: ეს სხვა ქვეყნებში, კერძოდ, ყაზახეთსა და რუსეთში სამუშაოდ წასვლაა [Foreign Policy; Russell ZancaMubarak is toast, so why not some of the Eurasian tyrants?“]

კომენტარები: