ლექსიკონიl

laid-off worker

დროებით გათავისუფლებული თანამშრომელი

 

The statutes require employers to pay only one month's severance pay to a laid-off worker - კანონმდებლობა დამქირავებელს სამსახურიდან დროებით გათავისუფლებული მუშაკისთვის მხოლოდ ერთი თვის ხელფასის გადახდით ავალდებულებს [Eurasianet.org, Paul Rimple, “Unions Press for Labor Law Reform”]

კომენტარები: