ლექსიკონიl

large-scale

ფართო, მასშტაბური, ფართომასშტაბიანი; მსხვილი

 

Georgians started the war in 1992, after Soviet Georgia’s repression of the Abkhaz, and committed large-scale human-rights abuses - ქართველებმა ომი 1992 წელს დაიწყეს, მას მერე რაც საბჭოთა საქართველომ აფხაზების წინააღმდეგ რეპრესიებს მიმართა და თბილისის მხრიდან ადგილი  ადამიანის უფლებების მასშტაბურ დარღვევებს ჰქონდა [openDemocracy; Magdalena Frichova GronoAbkhazia and the promises of princes”]

The immediate danger of a large-scale attack by Russia has been significantly reduced by a very active position by the U.S. administration - რუსეთის მხრიდან ფართომასშტაბიანი თავდასხმის პირდაპირი საფრთხე მნიშვნელოვნად შემცირდა აშშ-ს ადმინისტრაციის ძალიან აქტიური პოზიციის წყალობით [RFE/RL, Brian WhitmoreGeorgia Rethinks The 'Reset'“] 
 

კომენტარები: