ლექსიკონიl

lash out against \ at

მივარდნა, თავდასხმა, ცემა

 

She lashes out at EU centre-right party – ის თავს ევროკავშირის მემარჯვენე-ცენტრისტულ პარტიას ესხმის [euractive.com, “Georgian foreign minister lashes out at EU centre-right party”]

კომენტარები: