ლექსიკონიl

lay bare

გახსნა, აღმოჩენა, გამოვლენა, მხილება

 

His book lays bare the dilemma facing Mr Saakashvili in the summer of 2008 - მისი წიგნი გამოავლენს დილემას, რომლის წინაშეც სააკაშვილი 2008 წლის ზაფხულში აღმოჩნდა [The Economist, “Ungodly suffering”]

კომენტარები: