ლექსიკონიl

lay it on thick

გაზვიადება, გაბუქება, მუქ ფერებში ჩვენება

 

This was reset-phobia on steroids and President laid it on thick - ეს სტეროიდებით ნაკვები “გადატვირთვის” ფობია იყო და პრეზიდენტიც ფერებს ამუქებდა [RFE/RL, Brian WhitmoreReset-Phobia In Tbilisi“]

კომენტარები: