თეზაურუსიl

LCD Display Technology

ტექნოლოგია, რომლითაც იწარმოება თხევად-კრისტალური ეკრანის მქონე ტელევიზორები. მაღალი გარჩევითობის მქონე ბრტყელეკრანიანი ტელევიზორების მწარმოებელი ტექნოლოგია, რომლითაც ჩანაცვლდა კათოდურ-სხივური მილაკების მქონე დიდკორპუსიანი ტელემიმღებების წარმოება.

კომენტარები: