ლექსიკონიl

lead smb. by the nose

ვინმეს საკუთარ ჭკუაზე ტარება

 

My view of the Council of Europe is that I'm not there to be led by the nose any more than I was led by the nose here - ევროსაბჭოსთან დაკავშირებით ჩემი პოზიცია ისაა, რომ ვერც იქ და ვერც აქ მე საკუთარ ჭკუაზე ვერავინ მატარებს [Guardian, Luke Harding, „Lib Dem MP's Russian links questioned after aide 'interrogated by MI5'“]

კომენტარები: