ლექსიკონიl

lead with the chin

სარისკო, კონფრონტაციული, გამომწვევი

 

His lead-with-the-chin approach to Russia reflects the same pugnacity that resulted in obscenity-laced dust-ups with fellow Republican senators - მისი გამომწვევი დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ იმავე ჩხუბისთავობის ანარეკლია, რომლის შედეგადაც მას სამარცხვინო სკანდალები აქვს კოლეგა რესპუბლიკელ სენატორებთან [New York Times, Nicholas D. Kristof, “Impulsive, Impetuous, Impatient”]

კომენტარები: