ლექსიკონიl

leap forward

ნახტომი, წინსვლა

 

Earlier this decade, the so-called "colored revolutions" appeared at the time to be great democratic leaps forward - ამ ათწლეულის დასაწყისში ე. წ. ”ფერადი რევოლუციები” დიდი დემოკრატიული ნახტომების პერიოდი უნდა გამხდარიყო [RFE/RL, Brian WhitmoreRequiem For The Revolutions“]

კომენტარები: