ლექსიკონიl

leave all fingers and thumbs

ხელების გაშეშება, არევა

 

I’m terrible at it. The old left-to-middle, right-to-middle pattern is familiar enough, but the constant gathering of extra strands, to be dragged in with one hand and then the other, leaves me all fingers and thumbs - ეს საქმე არ მეხერხება. ძველებურ მარცხნიდან შუამდე და მარჯვნიდან შუამდე ქსოვას შეჩვეული ვარ, მაგრამ როგორც კი ზედმეტი თვლები უნდა მოვაგროვო და ერთი ხელიდან მეორეში გადავიტანო, მაშინვე ხელები მიშეშდება [TNT Magazine, Tom Sturrock, “Another day in Fiji's tropical island paradise”]

კომენტარები: