ლექსიკონიl

leave for dead

უიმედოდ ჩათვლა, მკვდრად მიჩნევა

 

Georgia's prospects in NATO, after being more or less left for dead in the wake of the 2008 war with Russia, have lately appeared to be improving – ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივა, რომელიც რუსეთთან 2008 წლის ომის შემდგომ თითქოს სრულიად უიმედოდ მიიჩნეოდა, როგორც ჩანს, გამოსწორდა [Eurasianet.org, Joshua Kucera, “What's Georgia Going To Get At The NATO Summit?”]

კომენტარები: