ლექსიკონიl

leave out of

გამოტოვება, ამოღება, ამოგდება, მიღმა დატოვება

 

The Spanish, for instance, were offended to have been left out of his G4 meeting, to which he invited only Britain, Germany and Italy - ესპანელები, მაგალითად, შეურაცხყოფილები დარჩნენ, როდესაც ისინი G4-ის შეხვედრის მიღმა დატოვეს, სადაც მიწვეულ იქნენ მხოლოდ ბრიტანეთი, გერმანია და იტალია [The Economist, „The president who loved summits“]

კომენტარები: