ლექსიკონიl

legal framework

  1. სამართლებრივი ჩარჩოები, საზღვრები;
  2. სამართლებრივი სტრუქტურა/სისტემა

 

However, significant remaining shortcomings include deficiencies in the legal framework, its implementation, an uneven playing field, and isolated cases of election-day fraud - მიუხედავად ამისა, მოუგვარებელ ხარვეზებს შორის მნიშვნელოვანი იყო: არადამაკმაყოფილებელი სამართლებრივი სისტემა, მისი სისრულეში მოყვანა, არათანაბარი შესაძლებლობები და არჩევნების დღეს გაყალბების ცალკეული შემთხვევები [The Faster Times, Lincoln MitchellBeyond the Elections in Georgia”]

კომენტარები: