ლექსიკონიl

let alone

რომ აღარაფერი ვთქვათ; არა თუ

 

At any rate, Russia is dealing with Abkhazia and South Ossetia on a strictly bilateral basis, without any regard for protestations coming from Europe or the US (let alone Georgia) - ყოველ შემთხვევაში, ევროპისა და აშშ-ს (აღარაფერს ვამბობთ საქართველოზე) პროტესტის მიუხედავად, რუსეთს აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან მკაფიოდ ორმხრივი ურთიერთობები აქვს [The Economist, “Georgia may face more turmoil”]

კომენტარები: