თეზაურუსიl

Lexis

ლექსიკონი. ლინგვისტური ტერმინი ენის ლექსიკონის აღასწერად.

კომენტარები: