ლექსიკონიl

liberal trend

ლიბერალური მიმართულება, ტენდენცია

 

But the churches are more effective on shaping a social consensus that is hostile to homosexuality and other liberal trends - ეკლესიები უფრო ეფექტურნი არიან ჰომოსექსუალიზმისა და სხვა ლიბერალური ტენდენციებისადმი მტრული სოციალური კონსენსუსის ფორმირებაში [The National Interest; Thomas de WaalSpring for the Patriarchs”]

კომენტარები: