ლექსიკონიl

line up

მწკრივში, რიგში ჩადგომა

 

Foreign donors have lined up in support - უცხოელი დონორები დასახმარებლად რიგში ჩადგნენ [The Economist, „Displaced and disgruntled in Georgia“]

კომენტარები: