თეზაურუსიl

Linotype Printing

ლინოტიპური ბეჭდვა. სპეციალური საბეჭდი მოწყობილობა ლითონის ასო-მატრიცებით. ეს გამოგონება 1894 წელს დააპატენტა შეერთებულ შტატებში, ქალაქ ბალტიმორში მცხოვრებმა გერმანელმა ემიგრანტმა ოტმარ მერგენტჰალერმა.

კომენტარები: