თეზაურუსიl

Linux

თავისუფლად ხელმისაწვდომი კომპიუტერული საოპერაციო სისტემის დასახელება.

კომენტარები: