თეზაურუსიl

Lip-sync

ტუჩების მოძრაობისა და სიტყვების სინქრონიზაცია ფილმის გახმოვანებისას.

კომენტარები: