ლექსიკონიl

live on their nerves

უაღრესად აღელვებულ/დაძაბულ მდგომარეობაში ყოფნა

 

Bradley Wiggins repels 'Shark' attack as Team Sky live on their nerves during first stage - ბრედლი უინინგი პასუხობს „შარკის“ შეტევას, რადგან Team Sky-ი პირველ ეტაპზე უაღრესად დაძაბულ მდგომარეობაშია [The Independent, Alasdair Fotheringham, “Tour de France…”]

კომენტარები: